I Choose HONOR!

Posted: April 14, 2014 in Christianity
Tags: , , , , , , , , ,

Hindi naman sa pinagtatanggol natin ang mga leaders natin about their flaws or short-comings, but we still have to choose to honor them kahit na hindi sila nakatingin.  Some may say,

“Huu… Pinagtatanggol mo lang siya kasi leader mo siya.”

Well, we can consider that as a compliment. Totoo naman eh. That’s the point. Dapat natin ipagtanggol ang ating leader sa ibang tao na hindi naman siya ganoon kakilala. Hindi naman magandang tingnan na kung sino pa ang members, sila pa ang nangunguna na i-degrade ang personality ng kanilang leader. Dapat nga tayo ang pangunahing uplifters or encouragers ng ating leader.

Naisin ng bawat Kristiyano na makitang nakangiti ang Lord dahil sa ating buhay (Numbers 6:25). Pero mainam din kung nanaisin natin na makitang masaya ang ating mga leaders dahil follower or member nila tayo. Extreme member, kumbaga.

Remember this, it is very easy to honor our leaders in front of them. It is very easy to say good things about them externally or verbally. Yet, we have the greatest opportunity to honor them kapag hindi nila alam at hindi sila nakatingin. Our response towards them basically depends upon the things we say about them internally or within ourselves.

Some reasons why we do not follow and honor our leaders:

1. “Hindi siya karapat-dapat igalang. Hindi siya good example bilang leader.”

2. “Act upon your words. You expect us to do right things, pero ikaw you go on your own way. How on earth are we going to follow you, eh, we cannot see you doing those stuff?

3. “That’s against my will. I won’t obey. All I know is you’re wrong and I’m right.”

4. “Grabe siyang magsalita. Nasaktan ako. I won’t obey ’cause I’m hurt. I’m offended.”

5. “Blood is thicker than water nga. Eh mas inuuna pa niya pamilya niya kesa sa mga tupa niya. Kung ganoon naman pala, sila na lang umatend sa church na yan.”

6. “May sariling gawain din naman ako na dapat asikasuhin. They shouldn’t expect us to always obey. It’s logical to attend to your needs first before attending to anyone or anything else.”

7. “He doesn’t even appreciate me. Napakahirap naman yata magpatuloy kung sa kabila ng ginagawa mo, eh, you’re left unappreciated. Madalas ka pang mapagalitan.”

8. “Lagi na lang tayo ang nauunang kumilos. Bakit hindi naman siya ang mag-initiate para masabing leader talaga siya.”

Ilan lang iyan sa mga bagay na tumatakbo sa utak natin when we do not want to honor our leaders. We are all guilty. We are are part of the problem. That’s why we have to take a stand and make a move. Participate in the word CHANGE. Remember this, para kanio ba ang ginagawa natin na paglilingkod? Hindi ba para sa Lord?

This is what I believe, hindi naman siguro pahihintulutan ng Lord na malagay sa posisyon ang ating mga leaders kung wala Siyang magandang plano. Hindi naman siguro sila magtatagal diyan if we will learn nothing from them as our leaders. And besides, hindi ba natin sila pwedeng i-consider, na gaya natin, nasa growing stage parin? We are not there yet? Everyone of us, even our leaders. Lahat tayo ay nasa maturing or growing stage parin. Whether spiritual, emotional, intellectual or physical maturity pa yan. We are not there yet.

Lahat tayo ay marami pang dapat matutunan sa buhay. And it’s a good thing na matutunan natin ang mga bagay na iyon with them help of one another, intentional man o hindi.

Our labor shall never be in vain, the Lord has promised (1 Corinthians 15:58). Kaya it is our obligation or duty to choose to honor them NO MATTER WHAT.

“Don’t do that.”

“But…”

“No.”

“Okay. I will obey. (I will choose to honor you)”

After a moment,

Remember the thing I said earlier? Forget about that. Just do your thing.”

“Thank you.”

See, that is how God works in you by choosing to honor your leaders.

We are part of the church. Wala tayong ibang pwedeng gawin but to support the church and its leadership and do something to contribute in the advancement of God’s kingdom.

We are part of the church and its leadership. We are to build it up and not to tear it down. We are not to bring division among the church members. Instead, let us choose to unite the church with one love coming from Christ.

Bear with one another, as the Lord commanded us (Ephesians 4:2). There is no lesser thing we can do but to adjust with the flaws and short-comings of one another. In the end, tayo-tayo lang din naman ang magkakasama sa langit. Tiyaga-tiyaga lang. The Lord sees us. God has His attention upon us. We, too, should focus our attention upon Jesus (Hebrews 12:2-3).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s