Archive for June 10, 2013

So, this is really how it works to be a leader.  One word.  T-O-U-G-H.  One night, I was in distress and was praying to God to give me comfort and the assurance that He’s always with me.  Then He reminded  me of this song,  “Gantimpala Ko by Musikatha”. The chorus part goes on like this…

“BUONG KAGALAKAN IKAW AY AKING PAGLILINGKURAN
NAHIHIRAPAN MAN KAHIT PA NASUSUGATAN
KASANGKAPANIN MO, IKAW ANG TUNAY NA MAY-ARI
NG BUHAY NA ITO, ANUMANG DANASIN
BASTA’T IKAW JESUS, IKAW ANG GANTIMPALA KO!”

There will be really a point in your life where you just need to continue on in serving God despite all those pain, heartaches and brokenness you feel inside.  Yung pagkakataon na nagmiminister ka pero ang sakit-sakit na.  Yung tipong malatang-malata ka na;  pagod na pagod ka na pero ang nagpapagalaw na lang sa katawan mo ay ang iyong tibay ng loob at tanging pananampalataya sa Lord.  Ganoon pala talaga ang maging lingkod ng Diyos lalo na kung leader at maraming matang nakatingin sa’yo; maraming taong umaasa sa’yo.  Kumbaga ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay parang pagpiga ng rosas, using your bare hands, upang makuha ang amoy at katas nito.  Kahit gaano man kasakit ang pagpiga sa rosas dahil sa mga tinik na nakakabit dito, kailangan mong magtiis; kailangan mong gawin kasi mayroon kang hangarin.  Iyon ay ang makuha ang katas at halimuyak nito.  Napasakit pero sa bandang huli, makikita at matitikman mo rin ang resulta.  “Basta’t Ikaw Jesus,  Ikaw ang gantimpala ko!”

Matagal kong nang alam at matagal ko na rin naman na nagagawa ang maging selfless kapag ikaw ay isang lingkod ng Diyos.  Pero sa ngayong punto ng aking buhay, mas naliwanagan ako kung paano talaga maisasabuhay ang pagiging selfless.  Napakasakit din.  Dumaraan ka na nga sa isang mabigat na pagsubok; pagod ka na nga sa buhay; naburn-out ka na; dumating na yung depressed days mo pero ang dapat mo parin intindihin at unawain ay ang mga taong nakatingin at nakatingala sa’yo.  Kasi nga leader ka.  Ganoon pala talaga.  Kung may punto sa buhay mo na kailangan mong magpanggap na ayos ka at nananatiling malakas, kailangan mong gawin kasi isa ka sa mga pinagkukunan ng lakas ng mga disciples mo.  Masakit at mahirap.  Kailangan mong ngumiti, mangamusta, umalalay, mang-encourage sa ibang tao kahit na alam mong ikaw mismo ay nangangailangan din ng mga bagay na iyon.  The point of giving up is there already, but then, parang may tali na hihila sa’yo pabalik sa paglilingkod sa Panginoon.  At iyon ay ang mga taong nagtitiwala at umaasa sa’yo; pati na rin ang ministeryo na ipinagkatiwala sa’yo ng Lord.  Yung tipong kapag mag-isa ka na lang, kung anu-anong mga bagay na ang pumapasok sa utak mo, gaya ng, “Ayoko na talaga.  Suko na ‘ko.  Pagod na pagod na ‘ko.  Bahala na sila.”  Pero sa kabila ng mga panlilinlang ng kaaway sa’yo, paniguradong tutulungan ka parin ng Lord para maging masigla ang to keep on moving forward.  You’ll find yourself in the presence of the Holy Spirit telling you, “Marami pang nakatingin sa’yo.  Marami pang umaasa sa’yo.  Paano sila?”  Ganoon pala talaga ang pagiging selfless.  Ikaw parin yung magbibigay ng payo at encouragement sa iba kahit na nangangailangan ka rin.  Sabi nga sa Psalm 30:5b, “Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning.”  Yes, we maybe weak and poor but we have God on our side saying, “Don’t sweat on your weaknesses.  I’m with you.”

I received a text message from our Pastor and it goes on like this, “Being a servant of God is incomparable.  As you care for others, you learn how to cover your sorrows with a smile.  You learn how to stay vigorous despite all the tasks you endure.  You learn how to give hope even though yours is unclearly seen.  You learn how to give strength even at times that you are weak.  No one else will help rather than God.”  Syempre, hindi rin naman tayo hahayaan ng Lord na laging tayo na lang ang nagbibigay.  Dumarating parin yung point na may mga taong nakaaalam ng tunay na kalagayan ng ating puso’t isipan na sila namang magpapalakas ng ating nanghihinang katawan.  They are called “Encouragers.”  They are the people who believe in you, trust in you and they know that you could pass through those life’s difficulties.  Their specialty is to boost your morale and uplift your weary bones.  I’m so glad God gave them to me.  That’s the joy of self-denial.

Nauunawaan ko na talaga ng lubusan.  Magbaon at magbaon ka lang ng Word of God sa’yong puso at kapag susubukin na ng panahonang iyong pananampalataya, you’ll also be able to test the power of His Word then you’ll know how to really apply those God-given promises and encouragements.  Masakit, malubak at talagang puno ng hirap ang pagsunod sa kautusan ng Lord.  Ngunit sa kabila nito, mas mapapatunayan mo ang Kanyang kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong buhay.  Sabi nga sa Philippians 3:14, “I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.”

Someone once said, “Leadership is the loneliest place in the ministry.”  At first, it maybe true.  But in the long run, what I realized is this, “Leadership is the best place to serve and worship God in the minisrty.”  That’s why we should have the desire to grow.  Kakaibang joy parin ang maidudulot if we suffer as  mature and bold Christians.

Talagang mahirap ang mamuhay sa mundong ito.  Tunay na masakit, malubak at may mabigat na presyong dapat bayaran ang paglilingkod sa Diyos.  Bakit?  Simple lang.  Kasi nga hindi tayo taga-mundo.  Mamamayan kasi tayo ng langit!  Patuloy lang ako at ganoon din sa’yo.  Tuloy lang tayo, kapatid!